De stappen in het beheer van uw project

Elk inrichtingsproject wordt volkomen individueel aangepakt, perfect in lijn met het imago van de apotheek, de investering en het verwachte rendement.

De betrokkenheid van de apotheker bij het project is onontbeerlijk.

Briefing

De eerste stap is een uitgebreide briefing met de apotheker. Daarbij wordt de inrichting bestudeerd om de doorgang, de dienstverlening aan de patiënten en het comfort van het personeel te verbeteren. Met als hoogtepunt de stijging van de omzet en de rendabiliteit van de apotheek.

Onze rol bestaat er ook in een rationeel investeringsbudget te bepalen, afgestemd op de omzet en het verwachte rendement.

De socio-economische gegevens van de klanten, de organisatie van de back office, de warme en koele zones, de doorgang van de patiënten, de specifieke kenmerken van de apotheek wat betreft producten, ... al deze elementen worden geanalyseerd en geïntegreerd in een marketingcampagne met onze teams van architecten en gespecialiseerde ontwerpers. Zij kunnen dan een individuele inrichting ontwerpen.

Plattegrond in 2D 

De plattegrond richt zich voornamelijk op:
  • de uitbreiding van de oppervlakte voor het uitstallen van de producten
  • het bepalen van een optimale plaatsing voor de productgamma’s
  • het verbeteren van het onthaal en de vlotte doorgang van de patiënten
  • het beperken van de opslagruimte
  • het optimaliseren van de werkruimte van medewerkers en de ontvangst van goederen
  • Zonder nog de buitenkant te vergeten: zichtbaarheid, toegankelijkheid en een aantrekkelijke etalage.


Eens dit werd goedgekeurd, stellen onze architecten een 3D-plan op van de apotheek, rekening houdend met de gewenste uitstraling en meubilair.

Ontwerp in 3D 

De apotheker maakt kennis met zijn nieuwe apotheek dankzij uiterst realistische, virtuele beelden. 
Alle technische kenmerken (verlichting, IT, ...) worden daarna bestudeerd en in het ontwerp geïntegreerd. In dit stadium wordt ook het budget volledig opgesteld.
Om ervoor te zorgen dat het budget en de uitvoeringstermijnen volledig worden nageleefd, worden alle details in deze fase vastgelegd.

Productie

De hele productie gebeurt intern in onze verschillende ateliers: schrijnwerk, staalbewerking, schilderen, lettering, ...

Inrichting

Tenslotte gaan we met onze monteurs over tot de inrichting in de apotheek.
Om de commerciële activiteit niet te onderbreken, begint de installatie pas nadat de apotheek werd ondergebracht in containers. Meestal neemt de inrichting ong. 4 weken in beslag.
Dat betekent dat tussen het eerste contact en de opening van de nieuwe apotheek door de apotheker ongeveer 6 maanden liggen.

Onze troeven

Contacteer ons

Neem gerust contact met ons op om uw projecten te bespreken. We zullen uw aanvraag met zeer veel aandacht en creativiteit analyseren!