Hoe kunt u de ROI van uw beurzen en salons stimuleren?

Hoe kunt u de ROI van uw beurzen en salons stimuleren?

Door SMART-doelstellingen te identificeren en de middelen te voorzien om die te bereiken …


Om zoveel mogelijk uit uw deelname aan een salon te halen, moet u de ROI eerst kunnen inschatten. Daarom moet u kwantificeerbare doelstellingen vooropstellen en een actieplan bepalen om die te behalen. 

Uw imago een boost geven, rechtstreeks in contact komen met klanten en prospecten, met de pers, peilingen houden, nieuwe producten testen, … De beurs is een uniek medium. Maar daarenboven is het ook het enige dat het mogelijk maakt de 5 zintuigen aan het werk te zetten! Denk aan de belangen van uw deelname in de ruime zin van het woord en beperk u niet tot de gerealiseerde omzet. Om u te helpen, hebben we vast een checklist met doelstellingen opgesteld. Laat u inspireren en kies er enkele uit. Richt u daarna op de middelen die u nodig hebt voor, tijdens en na de beurs om die ook te realiseren. 

CHECKLISTE DOELSTELLINGEN

Verkoopdoelstellingen
1. Nieuwe prospecten genereren
2. Directe verkoop realiseren
3. Uw database aanvullen
Doelstellingen Customer Relationship
4. Uw relatie met uw bestaande klanten verbeteren 
5. Uw klanten informeren
6. Cross-selling en stimuli bevorderen 
7. Verhalen van klanten verzamelen 
8. Verloren klanten terugwinnen

Doelstellingen analyse van uw markt 
9. De reactie van de markt op een nieuwe dienst of een nieuw product testen 
10. Op de markt een nieuwe campagne of een nieuw aanbod testen 
11. De perceptie en gevoeligheid van de markt ten opzichte van het merk testen 

Uw merkimago 
12. De markt sensibiliseren voor uw merk 
13. Een merk positioneren of opnieuw positioneren 
14. De interessante aspecten van een product of dienst bewijzen 
15. De perceptie van analisten en financiële adviseurs bevorderen 
16. Nieuwe markten ontwikkelen 

Uw distributienetwerken
17. Nieuwe distributeurs of partners identificeren 
18. Het huidige verkoopkanaal versterken 
19. Uw reputatie als partner opbouwen 

Uw mediadekking
20. Dekking in de media verkrijgen 
21. Relaties opbouwen met de pers 

Om uw doelstellingen te meten, volstaat het normaal om het aantal contacten te evalueren (klanten, prospecten, journalisten, distributeurs, enz.), demonstraties, reacties, artikelen in de pers … Denk eraan om deze evaluaties tijdens en na het salon uit te voeren en er een ‘ranking’ van op te stellen. 

En uw stand, wat is de rol daarvan? 
Uw doelstellingen bepalen de structuur en het type van de stand (afbeelding of producten) die men moet opbouwen: animatie, discussieruimte, demo product area, training room, networking area, VIP product room, informatieproducten (tekst, schermen, afbeeldingen, technische fiches, …), benadrukken van het merk, afbeeldingen van lifestyle, producten, catering, enz. 
Om uw stand volledig te integreren in uw communicatiestrategie is het dus onontbeerlijk om uw doelstellingen te integreren in het denkproces. Bereid een duidelijke briefing voor uw agentschap voor. Zij kunnen deze bestuderen en een doeltreffende stand opbouwen die aan al uw doelstellingen voldoet en strookt met uw huisstijl. 

Wenst u meer informatie? Contacteer ons