Reynaers Aluminium - Batibouw 2016

Reynaers Aluminium - Batibouw 2016

Wanneer marketingdoelstellingen ook een technische uitdaging vormen...

Reële productvoorstellingen, plasmaschermen met projectreferenties, tal van iPads om de gegevens van de bezoekers te verzamelen, discussieruimtes, contacten met verkopers, … de stand van Reynaers Aluminium weerspiegelt alleszins de voornaamste marketingdoelstelling voor deze editie 2016: in contact zijn met de bezoekers die een renovatie of bouw plannen om leads te creëren voor de verkopers. Dit is dus een productgerichte stand die natuurlijk ook strookt met de huisstijl van Reynaers Aluminium en door onze architecten werd ontworpen.
Reynaers aluminium - batibouw 2016 -conceptexpo 1
Reynaers aluminium - batibouw 2016 -conceptexpo 2

Enkele technische uitdagingen …

Om bezoekers hun 5 zintuigen te laten gebruiken en de producten ook te ‘beleven’ werden tal van producten in een reële situatie getoond. Deuren, ramen en schuifdeuren: ze moesten allemaal frequent, vlot en veilig gehanteerd kunnen worden.
Reynaers aluminium - batibouw 2016 -conceptexpo 3
Reynaers aluminium - batibouw 2016 -conceptexpo 4
Er moesten structuren opgebouwd worden om deze grote en zware producten stabiel te houden. De afmetingen zijn onveranderlijk, dus de structuren moesten tot op de millimeter nauwkeurig zijn opgebouwd. Dankzij prototypes kon de integratie van producten in de structuren gevalideerd worden.
6
5 
Een andere uitdaging vormde de zelfdragende kant van de ‘verdieping’ van de stand, die de producten niet aan belastingen mocht onderwerpen om ze zo niet uit evenwicht te brengen.