Het bewijs via cijfers : Het merkimago

Het bewijs via cijfers : Het merkimago

Studie Gfk 2015 – Efficiëntie van marketing op beurzen en salons


Wat is volgens u de impact van het bezoek aan een stand op uw merkimago?

In de eerdere newsletters hebben we al een gedeelte prijsgegeven van de resultaten van de marktstudie “Efficiëntie van marketing op beurzen en salons” gehouden tijdens het Salon voor bedrijfsvoertuigen en Batibouw 2015 door het bureau GFK1. Daaruit blijkt onder andere dat de intentie om een stand te bezoeken, beïnvloed wordt door:  de Beurs (aantal exposanten), het merk en het profiel van de bezoekers (aankoopintentie) (zie News 30/6/15). De resultaten geven ook aan dat de aanwezigheid op een beurs zeer positieve gevolgen heeft voor het gedrag van de bezoekers (aankoopintentie, bezoek aan de website, gesprek met kennissen, enz.) die nog verstevigd worden indien de bezochte stand in de smaak valt (zie News 27/7/15). 

Wij stellen nu opnieuw een deel van de resultaten van de studie voor en in het bijzonder de impact van het bezoek aan een stand op het merkimago.

IMPACT VAN HET BEZOEK AAN EEN STAND OP HET MERKIMAGO

Voor bijna een derde van de ondervraagde personen wordt het merkimago beter na het bezoek aan een stand, voor andere, op enkele uitzonderingen na, blijft het ongewijzigd. Het gaat om een gemiddelde voor alle ondervraagde bezoekers, ongeacht de bezochte stand en de beoordeling ervan.

Het is belangrijk op te merken dat alle geanalyseerde stands Premium-stands zijn (van topkwaliteit).

Now that you have visited the stand [BRAND NAME], has your opinion about [BRAND NAME] evolved?
preuve3
Bij de stand met de ‘beste score’ gaf bijna de helft van de bezoekers (48%) aan dat het merkimago verbeterde. De ‘minst goede’ score bedroeg 21%. Dit verschil kan onder andere verklaard worden door het merkimago dat de onderneming had voor het bezoek aan de stand. Het is natuurlijk moeilijker om procenten te winnen wanneer het merkimago al sterk is … De aanwezigheid op een beurs vormt een mooie kans voor de merken die nog de sympathie van het publiek moeten winnen. 

WAT IS DE INVLOED VAN DE BEOORDELING VAN DE STAND?

Het is interessant vast te stellen dat de algemene waardering van een stand ook de impact op het merkimago kan vergroten. Als we de mensen die de bezochte stand niet goed vonden (code 1 en 2) afzonderlijk nemen, wordt het merkimago slechts voor 23% van hen beter, tegenover 42% van diegene die de stand wel goed vonden (code 4 en 5) 2.

BENT U GEÏNTERESSEERD IN ONZE STUDIES?

Wenst u meer informatie over onze studies of wil u meewerken aan een volgende studie?
Contacteer ons

 

1  Studie ©GfK Belgium ?Beurs voor nutsvoertuigen en Batibouw 2015*

Analyse van de marketingdoeltreffendheid van 12 premiumstands op het Autosalon (nutsvoertuigen) en Batibouw.

Stands geëvalueerd op het Autosalon (bedrijfsvoertuigen): Citroën, Hyundaï, Mercedes-Benz, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen 

Stands geëvalueerd tijdens Batibouw: Durabrik, Eternit, Sapa, Total, Velux

2.602 personen werden persoonlijk ondervraagd.

To what extend do you agree with the following statement: I like [BRAND NAME] stand overall?

2 To what extend do you agree with the following statement: I like [BRAND NAME] stand overall?  5=Totally agree, 4= agree, 2=desagree, 1= totally desagree.