Het bewijs via cijfers : intentie om een stand te bezoeken

Het bewijs via cijfers : intentie om een stand te bezoeken

Studie Gfk 2015 - Hoe doeltreffend zijn beurzen en salons voor marketing?

Etude Gfk 2015 - Efficacité marketing des foires et salons.
Welk aandeel van de bezoekers had volgens u de intentie een welbepaalde stand te bezoeken alvorens ze naar een salon kwamen?

Wist u dat de exposanten in de Benelux meer dan een miljard euro uitgeven aan de deelname aan Beurzen en Salons? 1

Ondanks het belang van dit medium  bestaan er nog maar weinig officiële gegevens of studies die het mogelijk maken de doeltreffendheid op het gebied van marketing te meten.

Om aan dit gebrek iets te doen, besliste Conceptexpo om op lange termijn te investeren in marktstudies. Studies die het mogelijk zullen maken om de impact van dit medium beter te begrijpen maar vooral om de factoren te identificeren die leiden tot maximale efficiëntie bij aanwezigheid.

Goed nieuws:  de resultaten van deze studies worden meegedeeld in onze Newsletters.
BEURZEN EN SALONS, EEN ECHTE KANS OP CONTACT?
Studie ©GfK Belgium ?Conceptexpo ?Beurs voor nutsvoertuigen en Batibouw 2015 2 

WAT IS DE INTENTIE VAN BEZOEKERS BIJ HET BEZOEK AAN EEN STAND?

Vooraleer u naar dit salon kwam,
had u dan de intentie om de stand te bekijken die u net bezocht hebt?

QUELLE  EST L’INTENTION DES VISITEURS DE VISITER UN STAND?
Gemiddeld had ongeveer 70% van de bezoekers aan het Autosalon (nutsvoertuigen) de intentie om de stands die ze aandeden ook daadwerkelijk te bezoeken. Dat betekent dat 30% niet in contact was gekomen met het merk als het niet op het Salon aanwezig was geweest ...

Dat cijfer is nog groter voor Batibouw waar 60% van de bezoekers stands bezocht die ze aanvankelijk niet van plan waren te gaan bekijken.

Dat verschil kan onder andere verklaard worden door het profiel van de bezoekers en het type Salon.

Waarom bezoekt u dit Salon?


POUR QUELLE RAISON VISITEZ-VOUS CE SALON?
Op Batibouw gaan de bezoekers vooral op zoek naar informatie, op het Autosalon willen ze eerder nieuwigheden ontdekken. 

De meeste bezoekers aan Batibouw hebben een project in hun hoofd (84%) tegenover 40%  op het Autosalon. We hebben het hier over aankoopplannen binnen de 2 jaar. Op Batibouw heeft men het zowel over de bouw van een huis als over een nieuwe keuken of de aankoop van een velux ...

Deze twee salons verschillen ook door het aantal stands dat er staat: +/- 100  op het Autosalon en +/- 1.000 exposanten op Batibouw. Het aantal bezoekers bedroeg in 2015 respectievelijk 430.000 en 300.000. 

DE INTENTIE EEN STAND TE BEZOEKEN, EEN KWESTIE VAN MERKEN ...

Onder de 12 stands van de 2 salons die geëvalueerd werden, zien we grote verschillen wat betreft de bezoekintentie.

De faam en de waardering van het merk verklaren deze verschillen. De merken met een grotere faam/waardering trekken veel meer bezoekers aan die gepland hadden die te bezoeken.

Als bezoekers naar Batibouw trekken met een aankoopplan in het achterhoofd, hebben ze eerder de intentie om welbepaalde stands aan te doen. Onder de bezoekers die al plannen hadden, had 80% de intentie om de bezochte stand ook te bezoeken. De aanwezigheid van aankoopplannen heeft geen invloed op het gedrag van de bezoekers aan het Autosalon.

WAT ZIJN DE CONCLUSIES?

De intentie om een stand te bezoeken wordt aangedreven door het Salon (aantal exposanten en bezoekers), het merk en het profiel van de bezoekers (aankoopintentie).

De marktstudie, uitgevoerd door GfK, toont aan dat beurzen de exposanten een echte kans bieden om in contact te komen met bezoekers die a priori niet de intentie hadden hen te bezoeken.  Dat is vooral belangrijk wanneer het merk minder bekend is en er veel exposanten zijn op het Salon.

De bezoekers zijn meer aangetrokken tot merken met een grote faam. Ze verwachten die dan ook te zien op de Salons !  

WAT IS DE IMPACT VAN HET BEZOEK AAN EEN STAND OP HET AANKOOPGEDRAG VAN DE BEZOEKERS?

U leest er meer over in onze volgende newsletter.

BENT U GEÏNTERESSEERD IN ONZE STUDIES ? 
Zin in meer informatie over onze studies of om deel te nemen aan een volgende studie?

Neem contact met ons op.

1 Studie uitgevoerd door KHLeuven in 2013 voor FEBELUX

2 Studie ©GfK Belgium ?Beurs voor nutsvoertuigen en Batibouw 2015*

Analyse van de marketingdoeltreffendheid van 12 premiumstands op het Autosalon (nutsvoertuigen) en Batibouw.

Stands geëvalueerd op het Autosalon (nutsvoertuigen): Citroën, Hyundaï, Mercedes-Benz, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen 

Stands geëvalueerd op Batibouw: Durabrik, Eternit, Sapa, Total, Velux

2.602 personen werden persoonlijk ondervraagd.