Renovatie van het laatste HQ van Napoleon

Renovatie van het laatste HQ van Napoleon

Renovatie van het laatste HQ van Napoleon, een volledig herwerkt interieur-decorontwerp.

Op gebied van museumkunde, gebruikt Conceptexpo al haar expertise als integrator van technische oplossingen.

WELKOM IN HET LAASTE HQ VAN NAPOLEON!

Het was in de hoeve Le Caillou te Genappe dat Napoleon en zijn militaire staf hun laatste  hoofdkwartier hadden gevestigd voor de veldslag van 18 juni 1815. Ze bedachten er de plannen voor de Slag bij Waterloo en brachten er de nacht van 17 tot 18 juni door, voor de strijd die het gezicht van Europa heeft veranderd.

Sinds meer dan 60 jaar is deze plaats het meest belangrijkste Belgische museum geworden, gewijd aan het napoleontische tijdperk. Maar de staat waarin het zich bevond was echter niet zo verfrissend meer.

Het is ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Waterloo dat de provincie Waals-Brabant, eigenaar van de plaats, de plek heeft willen opfrissen en overgegaan is tot de renovatie van deze legendarische plaats.

Het gebouw werd gerestaureerd en de decorontwerpen van het museum in de hoeve volledig vernieuwd. De vormgevers hebben er naar gestreefd om de authenticiteit van deze historisch geladen plaats zoveel mogelijk te behouden.

De provincie Waals-Brabant hoopt hiermee het bezoekersaantal, vandaag de dag ongeveer 10.000 bezoekers per jaar, te verdrievoudigen.

Om deze uitdaging aan te nemen, werden de nieuwe decorontwerpen van de ruimtes toevertrouwd aan het agentschap Agence Interiors.

WAT WAS DE ROL VAN CONCEPTEXPO IN DIT PROJECT?

Conceptexpo heeft de uitvoering van de nieuwe scenografie, die volledig herwerkt werd, voor haar rekening genomen, om er moderne en interactieve  museumtechnologieën in te verwerken. 

Concreet gezien ‘blazen wij leven’ in projecten van architect-ontwerpers die verband houden met meubilering en bewegwijzering. Het streefdoel: alle technische knelpunten uit de weg ruimen, opdat hun projecten vlot naar eindproducten kunnen omgezet worden.   Bewaring, verlichting, interactiviteit, … wij handelen als integrator van technische oplossingen. 

Het werkt wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de scenografische partners en grafische medewerkers gespecialiseerd in museumkunde.  

Het is dankzij onze kennis van zaken en geïntegreerde workshops dat een dergelijk project gecoördineerd en verwezenlijkt kan worden:  workshop voor vervaardiging van metaal, van schrijn- en timmerwerk, van schilderwerken en grafische vormgeving. Zonder de onmisbare implicatie van ons technisch bureau  en onze monteurs te vergeten.  

Nauwelijks 5 maanden tussen de ontvangst van de plannen en de inauguratie!

Het project ging van start op 30 januari 2015 tijdens de ontvangst van het  1ste plan, waarna gewacht moest worden op de ondertekening van het akkoord op 15 maart om de productie te lanceren op  1 april. Het project werd afgerond met een montage van 3 weken en het museum heeft zijn deuren terug kunnen openen op 5 juni 2015.
QG Napoleon -conceptexpo 1
QG Napoleon -conceptexpo 3

MUSEUMKUNDE IS EEN BRON VAN ONDERWIJS VOOR ONZE ANDERE BEROEPEN...EN,OMGEKEERD!

De decorontwerpers zijn avant-gardistisch en maken heel graag gebruik van spitstechnologieën.   Samen doen we research en ontwikkelen we nieuwe concepten.   Deze uitvoeringen stellen ons in staat, onze  andere productgamma's nog meer te verbeteren: STANDEN en RETAILS (apotheken, boetieks,..). Het nut van deze laatste voor de museumkunde: organisatie, logistiek,  professionalisme maar ook het naleven van de deadlines en de knowhow. 

Kortom, als museumkunde een echte bron van onderwijs is voor onze andere beroepen, dan is het  tegenovergestelde ook zeker waar.

Enkele concrete voorbeelden…

De IT-integratie in meubilair (zoals toepassingen op aanraakbeeldschermen), vereist specifieke verluchtingstechnieken, regelmatig gebruikt in het ontwerp van standen en het creëren van interactiviteit in museumkunde.

De in de museumkunde gebruikte LED-techniek, stelt ons in staat lichtgevende bakken te bewerkstelligen in boetieks en apotheken.

Bepaalde materialen die we terugvinden in de inrichting van standen, zoals bijvoorbeeld zeildoeken en gespannen zeildoeken, worden ook gebruikt door de decorontwerpers.  

De ‘direct to print’-bedrukking, is een techniek die toelaat om rechtstreeks op verschillende materialen te printen zonder ‘kleven’. De kennis van de bewaartechnieken van het eindproduct, stelt ons tevens in staat dit soort print in de museumkunde te gebruiken.

Het is dankzij al deze interactiviteiten tussen onze productgamma's, dat wij onophoudelijk kunnen bijleren en ons in vraag kunnen stellen om ons te verbeteren.
QG Napoleon -conceptexpo 2
QG Napoleon -conceptexpo 4
QG Napoleon -conceptexpo 5

EEN EXPO-RUIMTE VOOR UW MERK? EEN TECHNISCHE UITDAGING? 


Een museum of enkele vierkante meter? Wij stellen u een project voor dat zowel aan uw producten/service, uw objectieven en uw budget is aangepast. Neem contact met ons op.