Het bewijs via cijfers : Welke elementen beïnvloeden de waardering van een stand ?

Het bewijs via cijfers : Welke elementen beïnvloeden de waardering van een stand ?

Studie Gfk 2015 – Efficiëntie van marketing op beurzen en salons


Welke elementen beïnvloeden de waardering van een stand ?


In de eerdere newsletters hebben we al een gedeelte prijsgegeven van de resultaten van de marktstudie “Efficiëntie van marketing op beurzen en salons” gehouden tijdens het Salon voor bedrijfsvoertuigen en Batibouw 2015 door het bureau GFK1 De studie wees onder andere uit dat de algemene waardering voor een stand het mogelijk maakt de impact op de verbetering van het merkimago te vergroten. Maar ook dat de bezoekers die de stand die ze bezochten ook echt mooi vonden, twee keer meer vastberaden zijn om actie te ondernemen op het salon (aankoopintentie, bezoek aan een concessie, de website, praten over het merk met kennissen, enz.).

Wij stellen u voor om een nieuw gedeelte van de resultaten van onze studie te bekijken, meer in het bijzonder de elementen die de waardering voor een stand net beïnvloeden.

De onderstaande grafiek bevat de elementen die de bezoekers belangrijk achten wanneer ze een stand bezoeken (Total Important) evenals de evaluatie van deze criteria in verhouding tot de stands die ze hebben bezocht (Total Agree).
2nl
We stellen vast dat de bezoekers vooral de informatie belangrijk vinden. Verder zijn de informatie, de promoties en de originaliteit/creativiteit van de stand de elementen die het minst voldoen aan de verwachtingen van de bezoekers.

De studie wijst anderzijds uit dat het belang van bepaalde criteria niet inhoudt dat ze samenhangen met de waardering van de stand.

Dankzij de zogenaamde ‘Key Driver Analysis’ kon GfK de criteria aantonen die samenhangen met de waardering van een stand. Zo blijkt dat de bezoekers verwachten dat de kwaliteit van de stand in lijn is met het merkimago. Dat is een verwachting die als een must wordt beschouwd, maar als eraan voldaan wordt, stijgt de waardering niet. Een stand die de kwaliteit en het merkimago niet weerspiegelt, zorgt dan weer voor grote ontevredenheid. Kortom, het is beter van niet aanwezig te zijn dan op minder kwalitatieve manier aanwezig te zijn ! De atmosfeer, het visuele aspect en de decoratie hangen dan weer wel samen : als deze aspecten verbeterd worden, stijgt ook de waardering voor de stand en omgekeerd …
3
Merk op dat de gecorreleerde elementen niet identiek zijn voor alle merken. Ze hangen af van de faam/waardering van het merk en het profiel van de bezoeker. Te ontdekken in onze volgende Newsletters…


BENT U GEÏNTERESSEERD IN ONZE STUDIES?

Wenst u meer informatie over onze studies of wil u meewerken aan een volgende studie?

Contacteer ons

 1  Studie ©GfK Belgium ?Beurs voor nutsvoertuigen en Batibouw 2015*

Analyse van de marketingdoeltreffendheid van 12 premiumstands op het Autosalon (nutsvoertuigen) en Batibouw.

Stands geëvalueerd op het Autosalon (bedrijfsvoertuigen): Citroën, Hyundaï, Mercedes-Benz, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen 

Stands geëvalueerd tijdens Batibouw: Durabrik, Eternit, Sapa, Total, Velux

2.602 personen werden persoonlijk ondervraagd.

2 To what extend do you agree with the following statement? Please use a scale from 1 to 5 where 1 means that you ‘totally disagree’, and 5 that you ‘totally agree’