Green process

Sedert verschillende jaren tekent Conceptexpo in om de ecologische impact van haar activiteiten op de omgeving te minderen.


Enkele concrete voorbeelden van onze dagelijks ondernomen stappen:

  • Keuze van de materialen op basis van hun hergebruiksniveau, recyclage en/of levenscyclus
  • Rationeel afvalbeheer in een eerste face op intern vlak en nadien door middel van 4 gespecialiseerde firma’s die deze ophalen uit onze ateliers.
  • Gebruik van gerecycleerde producten
  • Rationele productie om overschotten en afval te beperken
  • Investering in hoge prestatiemachines  (vermindering van gebruikstijd en hoeveelheid gegeneerd afval)
  • Selectie van leveranciers op basis van hun ecologische voetafdruk 
  • Opmaken van « lange termijn contracten » met onze klanten om het gepersonaliseerd en op maat gemaakt materiaal te kunnen hergebruiken.
  • De installatie van 2.500m² zonnepanelen op onze gebouwen staat ons toe om te voldoen aan de helft van onze energiebehoeften 
  • Bewustmaking van het personeel 
  • Klein detail, de afwezigheid van “persoonlijke” vuilbakken bij Conceptexpo, verzekert eveneens het sorteren van klein afval bij ieder van het personeel….

Sterkte van deze bewuste omgevingspolitiek is dat Conceptexpo recent stappen heeft ondernomen om het certificaat ISO 20121 (managementsystemen voor duurzame evenementen) te behalen. 

Onze Geïntegreerde diensten intdekken